Bepaling van de vakantieduur

Het aantal wettelijke vakantiedagen wordt bepaald in functie van het aantal gepresteerde arbeidsdagen en gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Onderstaande tabel geeft het resultaat weer. Arbeidsdagen zijn alle dagen waarop u gewerkt hebt of normaal zou gewerkt hebben, inclusief uw vakantiedagen en gelijkgestelde dagen zoals ziektedagen. Alle dagen zijn uitgedrukt in een voltijds vijfdagenstelsel.

Arbeidsdagen Vakantiedagen
231 en meer 20
221 tot 230 19
212 tot 220 18
202 tot 211 17
192 tot 201 16
182 tot 191 15
163 tot 181 14
154 tot 162 13
144 tot 153 12
135 tot 143 11
125 tot 134 10
106 tot 124 9
97 tot 105 8
87 tot 96 7
77 tot 86 6
64 tot 76 5
48 tot 63 4
39 tot 47 3
20 tot 38 2
10 tot 19 1

0 tot 9

0

 

Maximale duur

Het maximaal aantal wettelijke vakantiedagen waarop u recht kunt hebben, is vastgesteld op 24 werkdagen per jaar bij een tewerkstelling in het zesdagenweekstelsel of 4 weken vakantie per jaar in eender welk regime.

Arbeidsstelsel

Maximum aantal dagen per jaar

6 dagen / week

24 dagen of vier weken vakantie

5 dagen / week

20

4 dagen / week

16

3 dagen / week

12

2 dagen / week

8

1 dag / week

4