Vakantierekening – Werkgever – FAQ

Toegang tot de onlinedienst 'Vakantierekening - Werkgever'

Controleer als wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming dat uw onderneming wel degelijk op de site CSAM, de site die de beveiligde toegangen tot de eGov-diensten beheert, geregistreerd is. Ga daarvoor naar de site CSAM > Beheer der toegangsbeheerders.
Als personeelslid van de onderneming moet u over de toegangsrechten beschikken. Enkel de wettelijke vertegenwoordiger kan u toegang geven. Controleer bij hem of er wel degelijk toegangsmachtigingen gegeven werden op de site CSAM> Beheer der toegangsbeheerders.

Ingeval van technische problemen vragen we u contact op te nemen met Eranova op 02 511 51 51.

 

Als wettelijke vertegenwoordiger kan u de toegangsmachtigingen tot uw eGov-toepassingen beheren via de site CSAM > Beheer der toegangsbeheerders.

 

Om een sociaal dienstverlener(dienstverlener of erkend sociaal secretariaat) aan te stellen, vult u met hem de elektronische volmacht voor dienstverlener via de onlinedienst Mahis in.
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm  

 

De onlinedienst niet meer via dit type van identificatie toegankelijk. Om de gegevensveiligheid te versterken, is de onlinedienst immers enkel toegankelijk via eID, itsme® of via een unieke code op de smartphone of tablet (TOTP).

Vind informatie over de nieuwe verbindingstypes op de site https://sma-help.bosa.belgium.be/nl.

 

 

Over de onlinedienst 'Vakantierekening - Werkgever'

De onlinedienst 'Mijn vakantierekening' is een dienst voor uw arbeiders. Ze kunnen er alle informatie over hun jaarlijkse vakantie terugvinden:

  • het bedrag van hun vakantiegeld;
  • de betalingsdatum;
  • het aantal vakantiedagen;
  • hun rekeningnummer opslaan/wijzigen;
  • attesten downloaden;
  • de briefwisseling op papier en via mail met de verschillende vakantiefondsen raadplegen.

De onlinedienst is toegankelijk op www.mijnvakantierekening.be > Mijn vakantierekening

 

Als de werknemer bij meerdere werkgevers tewerkgesteld werd, kan hij een deel van zijn vakantiegeld op meerdere data krijgen in functie van de betalingsdata die voor de verschillende werkgevers voorzien zijn.
Hij kan het detail van de bedragen en betalingsdata terugvinden in de onlinedienst 'Mijn vakantierekening' die beschikbaar is op www.mijnvakantierekening.be > Mijn vakantierekening