Loonbeslag (beslag en overdracht)

Een schuldeiser kan vragen dat een deel van uw vakantiegeld aan hem toekomt. Hij volgt daarvoor een juridische procedure.

Een minimum bedrag van €1186 is niet vatbaar voor beslag of overdracht in 2022.

Kinderen ten laste

Indien u kinderen ten laste hebt, kunnen de bedragen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht, verminderd worden met €73 per kind in 2022.

 

 Meer info beschikbaar onder rubriek Professionals > Meer weten over > beslag en overdracht.

Uitzondering - alimentatiegeld

In geval van beslag voor alimentatiegeld, kan  uw vakantiegeld volledig in beslag genomen worden.

Simulatie

Om een simulatie van uw vakantiegeld en de verdeling van vakantiegeld over uw schuldeisers te krijgen ga naar 'Mijn vakantierekening'. 

Meer informatie

Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met de dienst Schuldeisers via
(+32) 02 627 95 60 of via het contactformulier.