Reglementering van het vakantiegeld

Een van de opdrachten van de RJV is de betaling van het jaarlijks vakantiegeld aan de arbeiders en leerling-arbeiders die van hem afhangen. Deze opdracht wordt uitgevoerd krachtens de reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. Deze reglementering (die zowel op de arbeiders als de bedienden van toepassing is) is hieronder, in zijn geactualiseerde versie, beschikbaar. Op elke bladzijde wordt de datum van de laatste update (actualisering) vermeld.

 

  • pdf bestandKoninklijk besluit van 28 juni 1971 (157 kB) houdende aanpassing en coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 30 september 1971)
  • pdf bestandbesluit van 30 maart 1967 (416 kB) tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 6 april 1967)
  • pdf bestandKoninklijk besluit van 9 januari 1995 (211 kB)tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. (BS 16 maart 1995).

naar boven

Historiek van de wetgeving

De RJV heeft als doel de toepassing van de wetgeving over de jaarlijkse vakantie te controleren. Ze stelt aan de andere sectoren van de sociale zekerheid de informatie over de jaarlijkse vakantie van arbeiders, leerling-arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars die aangesloten zijn bij een vakantiefonds ter beschikking. Deze informatie wordt door de RJV steeds geactualiseerd.

naar boven

Uitvoeringsbesluit van 30.03.1967

Synoptische tabellen

Bijlagen : evoluties van de artikels

pdf bestandArtikel 01 (70 kB)

pdf bestandArtikel 03 (38 kB)

pdf bestandArtikel 03bis (47 kB)

pdf bestandArtikel 04 (40 kB)

pdf bestandArtikel 05 (39 kB)

pdf bestandArtikel 06 (43 kB)

pdf bestandArtikel 07 (37 kB)

pdf bestandArtikel 08 (90 kB)

pdf bestandArtikel 09 (37 kB)

pdf bestandArtikel 10 (37 kB)

pdf bestandArtikel 12 (36 kB)

pdf bestandArtikel 13 (37 kB)

pdf bestandArtikel 14 (31 kB)

pdf bestandArtikel 15 (109 kB)

pdf bestandArtikel 16 (342 kB)

pdf bestandArtikel 17 (23 kB)

pdf bestandArtikel 18 (278 kB)

pdf bestandArtikel 19 (79 kB)

 

pdf bestandArtikel 20 (291 kB)

pdf bestandArtikel 21 (265 kB)

pdf bestandArtikel 23 (70 kB)

pdf bestandArtikel 24 (37 kB)

pdf bestandArtikel 25 (112 kB)

pdf bestandArtikel 26 (66 kB)

pdf bestandArtikel 27 (65 kB)

pdf bestandArtikel 28 (62 kB)

pdf bestandArtikel 29 (36 kB)

pdf bestandArtikel 30 (37 kB)

pdf bestandArtikel 31 (38 kB)

pdf bestandArtikel 32 (38 kB)

pdf bestandArtikel 33 (62 kB)

pdf bestandArtikel 34 (38 kB)

pdf bestandArtikel 35 (91 kB)

pdf bestandArtikel 36 (57 kB)

pdf bestandArtikel 37 (51 kB)

 

 

pdf bestandArtikel 38 (56 kB)

pdf bestandArtikel 38bis (37 kB)

pdf bestandArtikel 39 (65 kB)

pdf bestandArtikel 41 (366 kB)

pdf bestandArtikel 42 (39 kB)

pdf bestandArtikel 43 (375 kB)

pdf bestandArtikel 44 (54 kB)

pdf bestandArtikel 45 (53 kB)

pdf bestandArtikel 46 (186 kB)

pdf bestandArtikel 47 (42 kB)

pdf bestandArtikel 48 (38 kB)

pdf bestandArtikel 49 (38 kB)

pdf bestandArtikel 50 (61 kB)

pdf bestandArtikel 51 (36 kB)

pdf bestandArtikel 52 (54 kB)

pdf bestandArtikel 53 (56 kB)

pdf bestandArtikel 53bis (52 kB)

 

 

pdf bestandArtikel 53ter (37 kB)

pdf bestand Artikel 54 (38 kB)

pdf bestand Artikel 55 (52 kB)

pdf bestand Artikel 56 (81 kB)

pdf bestand Artikel 57 (39 kB)

pdf bestand Artikel 58 (39 kB)

pdf bestand Artikel 59 (55 kB)

pdf bestand Artikel 60 (39 kB)

pdf bestand Artikel 61 (36 kB)

pdf bestand Artikel 62 (38 kB)

pdf bestand Artikel 64 (53 kB)

pdf bestand Artikel 65 (37 kB)

pdf bestand Artikel 66 (38 kB)

pdf bestand Artikel 67 (37 kB)

pdf bestandArtikel 68 (57 kB)

pdf bestand Artikel 70 (37 kB)

pdf bestandArtikel 71 (37 kB)

pdf bestand Artikel 73 (37 kB)

 

 

naar boven

Gecoördineerde wetten van 28.06.1971

 

naar boven 

Koninklijk besluit van 9 januari 1995

pdf bestandKoninklijk besluit van 9 januari 1995 (211 kB) tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. (BS 16 maart 1995).

naar boven